به ترتیب :
فروش

ویلایی 2طبقه مستقل

  • 1 bd
  • 130 متر
فروش

ویلایی 2طبقه مستقل ودومعبرو2کله

  • 1 bd
  • 120 متر