حدود قیمت : از تا

به ترتیب :
$2

111

خواب: ۱متر مربع: 522

Ali2

1 سال قبل

خواب: ۱متر مربع: 522

1 سال قبل

$550$55

Uu

خواب: 1متر مربع: 69

1 سال قبل

$550$55

خواب: 1متر مربع: 69

1 سال قبل

$550

55

Mashhad, بخش مرکزی, Mashhad County, Razavi Khorasan Province, Iran

خواب: 1متر مربع: 60

Ali4

1 سال قبل

خواب: 1متر مربع: 60

1 سال قبل

$600

666

Mashhad, بخش مرکزی, Mashhad County, Razavi Khorasan Province, Iran

متر مربع: 95

Ali3

1 سال قبل

متر مربع: 95

1 سال قبل

$89

665

Mashhad, بخش مرکزی, Mashhad County, Razavi Khorasan Province, Iran

متر مربع: 88

Ali3

1 سال قبل

متر مربع: 88

1 سال قبل

$500

23

Mashhad, بخش مرکزی, Mashhad County, Razavi Khorasan Province, Iran

خواب: 3متر مربع: 90

Ali3

1 سال قبل

خواب: 3متر مربع: 90

1 سال قبل

$600

آپارتمان 100 متری طلاب

طلاب, ناحیه ۱ منطقه ۴, مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

خواب: 1حمام: 1: 100

ملک آنی

1 سال قبل

خواب: 1حمام: 1: 100

1 سال قبل

$2,000,000,000

فروش ویلا گلبهار

گلبهار, بخش گلبهار, شهرستان چناران, استان خراسان رضوی, ایران

خواب: 4حمام: 2: 500

Ali alavi

1 سال قبل

$2,000,000,000

خواب: 4حمام: 2: 500

1 سال قبل